Het voedingsbeleid van Wartburg College Guido de Brès

Het Wartburg College locatie Guido de Brès heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. 
 
We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.
 
Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze. 
 
Onze kantine heeft de volgende basis:
 
De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 
 
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum. 
 
Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
 
De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:
1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes  
 
 
De kantine stimuleert water drinken
 
In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden dit aan in de vorm van flesjes bronwater en flesjes infused water (water met fruit en/of kruiden).
 
Onze ambitie 
 
Wij hebben op dit moment een gouden kantine. Dit betekent dat:
- Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes
- We bieden groente en fruit aan
- De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken
 
Het Wartburg College locatie Guido de Brès werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine 
 
Samen met onze cateraar zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie.