Informatie afronding schooljaar en start nieuwe schooljaar

Hierbij willen we u nader informeren over de laatste dagen van het schooljaar. Verder heeft de overheid deze week meer informatie gegeven over het onderwijs in het schooljaar 2020-2021, dat komt ook aan de orde in dit bericht.


Planning
De planning voor de laatste schooldagen ziet er als volgt uit:

Donderdag 2 t/m donderdag 9 juli

Toetsen bovenbouw

Donderdag 9 t/m dinsdag 14 juli

Toetsen onderbouw

Vrijdag 10 juli

09.00-12.00 uur: inschrijving herkansingen bovenbouw

Maandag 13 en dinsdag 14 juli

Herkansingen bovenbouw

Woensdag 15 juli

Inleveren schoolboeken

Donderdag 16 juli

Rapportvergaderingen (leerlingen vrij)

Vrijdag 17 juli

Afsluitende personeelsvergadering (leerlingen vrij)


De leerlingen zijn dus op D.V. woensdag 15 juli voor het laatst op school, zij leveren dan hun boeken in. Hier vindt u meer informatie over het inleveren van de boeken inclusief het rooster voor die dag. Neemt u deze informatie ook door met uw kind?


Rapporten
De afsluitende toetsen starten later in het schooljaar dan gebruikelijk. Hierdoor zijn ook de rapportenvergaderingen opgeschoven. De rapporten kunnen nu niet zoals eerdere jaren op woensdag uitgedeeld worden, omdat de rapportvergaderingen pas op donderdag plaatsvinden. In plaats daarvan zullen de rapporten op donderdag per post naar huis worden verstuurd.

Als er besloten is dat een leerling niet bevorderd wordt of doorstroomt naar een ander niveau, zal de mentor hierover op donderdag 16 juli telefonisch contact opnemen met de ouders. Revisieverzoeken kunnen tot uiterlijk vrijdag 17 juli 8.30 uur ingediend worden bij de mentor of teamcoördinator. De overgangsbeslissing wordt alleen heroverwogen als er sprake is van nieuwe informatie die tijdens de rapportvergadering niet beschikbaar was.

We zijn ons ervan bewust dat deze planning krap is, maar we vinden het waardevol om alle leerlingen zolang mogelijk onderwijs te geven. Door deze planning kunnen alle leerlingen hetzelfde programma volgen. Wij hopen op uw begrip.


Schooljaar 2020-2021
Zoals genoemd is afgelopen woensdag bekend gemaakt dat de scholen voor voortgezet onderwijs na de zomervakantie weer geheel open mogen. We vinden het bijzonder fijn dat we al onze leerlingen dan weer in school mogen ontvangen en de lessen weer normaal gegeven kunnen worden. We hopen en bidden dat dit niet door een nieuwe uitbraak of een tweede golf zal worden onderbroken.

We zijn volgens de voorschriften van de RIVM wel gehouden aan de 1,5 meter maatregel voor docenten en ondersteunend personeel. In lokalen zullen daarvoor komende tijd maatregelen genomen worden om die regel voor onze collega’s te garanderen. 

Ieder schooljaar vinden er in oktober tijdens de activiteitenweek buitenschoolse activiteiten plaats. O.a. zijn er ook reizen naar het buitenland gepland. Daarvoor zijn al voor de coronacrisis reserveringen gedaan. We nemen over die buitenlandse bestemmingen in de laatste week van de zomervakantie een beslissing. We hopen over twee maanden meer kennis te hebben over of het al dan niet wijs is om die door te laten gaan. De reizen in Nederland zullen niet worden geannuleerd.

We willen D.V. op maandagavond 31 augustus op de gebruikelijke wijze beginnen met een bijeenkomst met ouders en leerlingen. De 1,5 meter maatregel zal wel gehanteerd moeten worden, zodat we slechts een beperkt aantal leerlingen kunnen ontmoeten in deze bijeenkomst. Daarbij richten we ons in de uitnodiging voor deze bijeenkomst vooral op de nieuwe brugklasleerlingen en hun ouders. Zij zullen een gerichte uitnodiging hiervoor ontvangen. De rest van de leerlingen en ouders kunnen dit via een livestream volgen. Alle gegevens hierover zullen t.z.t. tijdig gecommuniceerd worden.

Het is een zeer bijzondere tijd die we nu gaan afsluiten, hopelijk voorgoed. Wij weten niet wat de toekomst brengt, maar we mogen die in Zijn handen leggen, wetend dat Hij alle dingen op deze aarde regeert.

Hartelijke groet,
Namens het personeel en de directie van Revius,
M.A. van der Meijden, directeur