Informatiemarkt voor studie en beroep

Woensdag 21 november 2018 werd de tweejaarlijkse Informatiemarkt voor studie en beroep gehouden voor examenklassen en voor-examenklassen. Van 18.30 – 21.30 was het een drukte van belang in zowel de aula, de sporthal als in de lokalen.

In de aula en sporthal werden stands ingericht waarbij de voorlichters en studenten van mbo scholen, hbo scholen, universiteiten, bedrijven en instellingen gedurende de hele avond met elkaar in gesprek waren. Wat is er nu mooier dan direct met de mensen van de werkvloer in gesprek te gaan? Bij de stands van de politie en defensie was het de gehele avond gezellig druk. In de lokalen werd meer specifiekere voorlichting gegeven met betrekking tot opleidingen en/of de invulling van een beroep uit de doeken gedaan.

 

De recente ontwikkelingen zijn dat er ook veel bedrijven gebruikmaken van de mogelijkheid tot voorlichting betreffende het vak dat zij uitoefenen. Dat was ook te zien tijdens deze avond! In vijfenveertig lokalen werd voorlichting gegeven en dan ook nog eens in twee rondes. Mooi om te zien dat de Rotterdamse ziekenhuizen (Maasstad en Ikazia) hierbij samenwerkten en (gedeeltelijk) een gezamenlijke voorlichting gaven.

We kunnen als decanen terugkijken op een zeer geslaagde en waardevolle avond en danken een ieder die hiervoor zijn/haar steentje heeft bijgedragen.

drs. J. Baars, ing. H.P. Kooijman en C.F. van Beek,
decanen