LOB-week

In januari hebben alle leerlingen uit het leerjaar vwo-3 in de zogenaamde LOB-week Profielkeuze een programma gevolgd dat geheel in het teken stond van ‘Verantwoord kiezen’, de oriëntatie op studie en beroep. De verschillende (keuze)activiteiten in deze week markeren de afsluiting van de mentorlessen rondom de methode Qompas, waarin door verschillende opdrachten veel kennis is verkregen over de verschillende vakken en de vier profielen waaruit dit cursusjaar gekozen zal moeten worden. Er is op verschillende manieren nagedacht over vragen als: “Wat zijn mijn capaciteiten en interesses?”, “Hoe maak ik een verantwoorde keuze?”, “Op welke manier laat ik me daarbij leiden door het Woord van God?”, “Welke vaardigheden heb ik nodig en wil ik graag verder ontwikkelen?”, “Wat betekent studeren precies en past dat bij mijn werkhouding?”, “Ben ik geïnteresseerd in een bepaald schoolvak of beroep en waarom?”, “Op welke manier ben ik verder gekomen in mijn keuzeproces?” etc. We hopen dat deze LOB-week met diverse activiteiten (zoals presentaties door ouders over hun beroep, een kennismaking met studeren aan de universiteit, het werken aan een project, de voorlichting over diverse vakken in de tweede fase, excursies) een zinvolle bijdrage heeft geleverd aan het keuzeproces van de leerlingen. Het is niet altijd eenvoudig, maar wel belangrijk om in afhankelijkheid van onze Schepper verantwoord te kunnen kiezen welke route we richting onze toekomst mogen inslaan, zodat we de door Hem geschonken gaven mogen genieten en benutten en daarin van betekenis mogen zijn. We hopen dan ook, dat al onze leerlingen een goede keuze zullen maken en met plezier en succes hun schoolloopbaan in de tweede fase kunnen vervolgen!