Lezen is denken met andermans hoofd *

Lezen is zó 2025! U leest het goed. Lezen heeft toekomst!

Bijna alles wat kinderen leren, wordt ze als geschreven tekst aangeboden. Ook voor de computer moeten ze beschikken over goede leesvaardigheden.

Wanneer je leest, leer je enorm veel nieuwe woorden kennen, woorden die in de spreektaal niet zoveel gebruikt worden, maar in geschreven teksten veel voorkomen. En een grote woordenschat is weer heel belangrijk om nieuwe kennis te kunnen vergaren.
Door te lezen leren kinderen ook veel op het gebied van schrijven, spelling en grammatica. Steeds weer zien ze hoe woorden op de juiste manier gespeld worden en hoe zinnen grammaticaal juist zijn opgebouwd. Hierdoor maken ze zich deze regels sneller eigen.

Een kind dat leest, leert zich goed concentreren en het lezen van fictie, stimuleert de fantasie. Lezen zet aan tot nadenken en het vormen van een mening. Door fictie leren kinderen zich te verplaatsen in de gevoelens en emoties van anderen. Hierdoor leren ze ook veel op het sociale vlak.
Boeken kunnen ondersteunend werken in een moeilijke periode. Door te lezen over lotgenoten, kunnen kinderen ervaren dat ze niet de enige zijn die geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een scheiding of een verlies. Ze lezen en leren hoe anderen hiermee omgaan. Anderzijds kan een boek juist afleiding bieden om even te ontsnappen aan de werkelijkheid.

Leerlingen vinden lezen vaak saai, maar het is ook een kwestie van oefenen. Op school hebben we diverse leesmomenten: aan het begin van een les, na een repetitie of tijdens een vervang uur. Soms lezen de leerlingen individueel, een andere keer leest de docent een verhaal of een fragment uit een boek voor.

Maar er komt een moment dat er iets gedaan moet worden met een verhaal: een boekverslag, een boekrepetitie, een mondeling tentamen of een creatieve opdracht waarin de leerling kan laten zien dat hij/zij begrepen heeft waar het boek over gaat, wie de hoofdpersonen zijn, waar en wanneer het verhaal zich afspeelt en bovenal of de boodschap van het verhaal is overgekomen. Dat kan de christelijke boodschap zijn van liefde tot God en de naaste, van schuld en vergeving, maar ook een seculiere boodschap over tolerantie, omgaan met scheiding, incest, drugsgebruik, gehandicapt zijn of…………verliefdheid.

Lezen is belangrijk genoeg om het zowel op school als thuis te propageren. Leest u ook eens samen met uw kind eenzelfde boek en kies dan gerust voor een minder voor de hand liggende schrijver, het kan stof opleveren voor een boeiend gesprek.

*) citaat van A. Schopenhauer, Duits filosoof, 1788-1860


Vaksectie Nederlands Beroepencollege De Swaef