Maatschappelijke stage

Het was erg stil op de Marnix in de week vóór de herfstvakantie. Alle leerlingen uit de derde klassen havo & vwo, de leerlingen uit de tweede klas vmbo-bk en alle leerlingen uit de vierde klassen vmbo-gt waren een paar dagen of zelfs de hele week de school uit. In de Biesbosch werden ijverig wilgen geknot, een heel aantal basisscholen kreeg versterking, twee leerlingen liepen mee met Handhavingsambtenaren, in verzorgingshuizen, voedselbanken en bij dagactiveitencentra voor gehandicapten werd geholpen en op nog zeker 90 locaties waren onze leerlingen actief!

De vierde klas vmbo sloot de maatschappelijke stage af door aan elkaar te presenteren waar ze geweest waren en wat ze gedaan hadden. Ontzettend leuk om de ervaringen aan te horen! Voor veel leerlingen gaat er een nieuwe wereld open.

Het mooie van de maatschappelijke stage is dat je als leerling vaak op een plaats terechtkomt waar je zelf niet zo voor zou kiezen. En dan blijken die ouderen, die gehandicapten, die klanten van de kringloopwinkel, die kleuters eigenlijk best aardig te zijn! Voor sommige leerlingen betekent het een verandering van beroepskeuze. Voor anderen is de optie van vrijwilligerswerk dichterbij gekomen. Voor alle leerlingen is het in ieder geval een praktische, blikverruimende ervaring geweest!

B.C. van der Veer-van Steensel