Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Ter voorbereiding op het nieuwe cursusjaar willen wij u graag informeren over een aantal belangrijke zaken.

Opening schooljaar
D.V. zal maandagavond 2 september om 19.30 uur in het kerkgebouw van de Gerefor­meerde Gemeente te Capelle aan den IJssel, Merellaan 346, de openingsbijeenkomst gehouden worden. U ontvangt hier in de vakantie een aparte uitnodiging voor.

Start schooljaar - introductiedagen
De brugklasleerlingen worden D.V. maandag 2 september om 12.30 uur op school verwacht. Zij hebben een introductieprogramma waarbij er volop gelegen­heid is kennis te maken met de mentor en met elkaar. Deze eerste schooldag eindigt om 15.05 uur. De Westlandbus vertrekt om 15.15 uur. 

Op D.V. dinsdag 3 september krijgen de brugklasleerlingen een waterspelprogramma in zwembad De Lansingh in Krimpen a/d IJssel aangeboden met de bedoeling de onderlinge samenwerking te stimuleren. De leerlingen van klas 2 en hoger beginnen op dinsdag 3 september het nieuwe schooljaar. De Westlandbus vertrekt op dinsdag om 13.30 uur. Verdere informatie over het programma van de introductiedagen ontvangt u in de laatste vakantieweek.

Rooster en klassenindeling
Vanaf D.V. maandag 2 september zijn de klassenindelingen en de lesroosters zichtbaar op leerlingen- en ouderweb. Vriendelijk verzoeken wij u om vóór die datum niet te reageren naar roostermakers, teamcoördinatoren of directieleden. Verzoeken tot klassenwisselingen worden tijdens de vakantie niet in behandeling genomen. In de eerste 2 weken na de vakantie zullen de eventuele verzoeken beoordeeld worden. Na die 2 weken wordt hierover een besluit genomen.

Schoolmaterialen
Schoolmaterialen en kleding moeten overeenstemmen met de identiteit van onze school. Materiaal waarop uitingen van het moderne levensgevoel overduidelijk naar voren komen zijn niet toegestaan. In klas 1 en 2 wordt de Plenda (schoolagenda) uitgereikt. In de andere klassen zal geen schoolagenda door school worden uitgereikt. Die leerlingen moeten zelf een agenda aanschaffen die past bij de identiteit van de school. Verdere informatie over de aan te schaffen materialen, het boekenpakket en de schoolkosten 2019-2020 vindt u in de bijlage (1). Het boekenpakket wordt ook dit jaar weer thuisbezorgd. Het boekenpakket wordt door school besteld, u hoeft daar geen actie op te ondernemen. De schoolgids en de jaaragenda 2019-2020 worden gepubliceerd op onze website.

Kluisjes
Voor iedere leerling is er een kluisje beschikbaar. Via de vrijwillige ouderbijdrage wordt een bijdrage gevraagd van € 9,00 per jaar. Nieuwe leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar twee nieuwe kluissleutels mee, dus ook de reservesleutel. Wij vragen u als ouders zorg te dragen voor het goed bewaren van de reservesleutel. Ook wordt bij nieuwe leerlingen borg in rekening gebracht voor het kluisje (€ 15,-), wat aan het eind van de schoolloopbaan tegen inlevering van beide kluissleutels teruggegeven wordt.

Handboekje Revius
Op Revius gebruiken wij een handboekje waarin onze 7 Revius-regels, de Wegwijzer en het verzuimprotocol zijn opgenomen. De leerlingen uit klas 1 zullen dit boekje in de eerste schoolweek uitgedeeld krijgen, de leerlingen uit de hogere klassen zijn al bekend met dit boekje. U vindt het handboekje in de bijlage (2). Voor de volledigheid sturen we ook de folder ‘Dress to Impress’ in de bijlage (3) mee. Het handboekje en de folder zijn ook te vinden op ouder- en leerlingenweb.

Zorg en begeleiding op Revius
Op onze website vindt u onder het kopje ‘Downloads’ een folder over de leerlingbegeleiding op Revius. Voor vragen m.b.t. de zorg betreffende uw kind kunt u terecht bij de mentor, voor algemene vragen over de zorg kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator, dhr. Offermans (WOffermans@wartburg.nl).

Busabonnement Connexxion
In samenwerking met vervoerbedrijf Connexxion bieden wij u de mogelijkheid om een aantrekkelijk geprijsd abonnement aan te schaffen. Op onze website vindt u hier meer informatie over.

Gebruikersaccount nieuwe leerlingen en ouders

Komt uw zoon/dochter na de zomervakantie voor het eerst bij ons op school? Dan is het belangrijk dat ze vóór de eerste schooldag hun wachtwoord hebben ingesteld. In de loop van augustus wordt daarom naar elke nieuwe leerling een welkomst-mail gestuurd. In de bijlage (4) vindt u hier meer informatie over. Ook nieuwe ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een welkomst-mail met daarin instructies om uw eigen wachtwoord in te stellen. Met dat wachtwoord heeft u toegang tot informatie over uw kind, zoals cijfers, absentie en huiswerk.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via inforevius@wartburg.nl of 010-2866000.

Alvast een goede vakantie toegewenst,
mede namens het personeel van Revius,
de locatiedirectie