• Mededelingen start schooljaar 2020-2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Ter voorbereiding op het nieuwe cursusjaar willen wij u graag informeren over een aantal belangrijke zaken.

Schoolopening en coronamaatregelen
Op 24 juni maakte het kabinet bekend dat de anderhalve meter regel vanaf 1 juli niet meer zal gelden voor het voortgezet onderwijs. We zijn blij met dit besluit, want dat betekent dat we na de zomervakantie weer op de gebruikelijke manier les kunnen geven. Wel blijft gelden dat leraren onderling en ten opzichte van hun leerlingen anderhalve meter afstand bewaren. Verder blijven de RIVM-richtlijnen van kracht. Ze blijven leerlingen bij binnenkomst van het lokaal hun handen desinfecteren. Wat ook anders zal zijn, is dat de leerlingen de pauzes buiten doorbrengen (tenzij de weersomstandigheden dit niet toelaten).

Opening schooljaar
We willen op D.V. maandagavond 31 augustus beginnen met een bijeenkomst met ouders en leerlingen. Deze bijeenkomst zal om 19.30 uur in het kerkgebouw van de Gerefor­meerde Gemeente te Capelle aan den IJssel gehouden worden. De 1,5 meter maatregel zal wel gehanteerd moeten worden, zodat we slechts een beperkt aantal leerlingen kunnen ontmoeten in deze bijeenkomst. Daarbij richten we ons in de uitnodiging voor deze bijeenkomst op de nieuwe brugklasleerlingen en hun ouders. Zij zullen een gerichte uitnodiging hiervoor ontvangen. De rest van de leerlingen en ouders kunnen de bijeenkomst via een livestream volgen. Alle gegevens hierover zullen t.z.t. tijdig gecommuniceerd worden.

Start schooljaar - introductiedagen
De brugklasleerlingen worden D.V. maandag 31 augustus om 12.30 uur op school verwacht. Zij hebben een introductieprogramma waarbij er volop gelegen­heid is kennis te maken met de mentor en met elkaar. Deze eerste schooldag eindigt om 14.45 uur. De Westlandbus vertrekt om 15.00 uur.
Op D.V. dinsdag 1 september krijgen de brugklasleerlingen een waterspelprogramma in zwembad De Lansingh in Krimpen a/d IJssel aangeboden met de bedoeling de onderlinge samenwerking te stimuleren. De leerlingen van klas 2 en hoger beginnen op dinsdag 1 september het nieuwe schooljaar. De Westlandbus vertrekt op dinsdag om 13.30 uur. Verdere informatie over het programma van de introductiedagen ontvangt u in de laatste vakantieweek.

Rooster en klassenindeling
In de laatste vakantieweek zal het rooster bekend gemaakt worden. Eventuele verzoeken tot klassenwisselingen zullen in de eerste 2 weken na de vakantie beoordeeld worden. Na die 2 weken wordt hierover een besluit genomen.

Schoolmaterialen
Schoolmaterialen en kleding moeten overeenstemmen met de identiteit van onze school. Materiaal waarop uitingen van het moderne levensgevoel overduidelijk naar voren komen zijn niet toegestaan. In klas 1 en 2 wordt de Plenda (schoolagenda) uitgereikt. In de andere klassen zal geen schoolagenda door school worden uitgereikt. Die leerlingen moeten zelf een agenda aanschaffen die past bij de identiteit van de school. Verdere informatie over de aan te schaffen materialen, het boekenpakket en de schoolkosten 2020-2021 vindt u in de bijlage (1). Het boekenpakket wordt door school besteld, u hoeft daar geen actie op te ondernemen. Het boekenpakket wordt thuisbezorgd. De schoolgids en de jaaragenda 2020-2021 worden binnenkort gepubliceerd op de website schoolgids.wartburg.nl.

Kluisjes
Voor iedere leerling is er een kluisje beschikbaar. Via de vrijwillige ouderbijdrage wordt een bijdrage gevraagd van € 9,00 per jaar. Nieuwe leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar twee nieuwe kluissleutels mee, dus ook de reservesleutel. Wij vragen u als ouders zorg te dragen voor het goed bewaren van de reservesleutel.

Handboekje Revius
Op Revius gebruiken wij een handboekje waarin onze 7 Revius-regels, de Wegwijzer en het verzuimprotocol zijn opgenomen. De leerlingen uit klas 1 zullen dit boekje in de eerste schoolweek uitgedeeld krijgen, de leerlingen uit de hogere klassen zijn al bekend met dit boekje. U vindt het handboekje in de bijlage (2). Voor de volledigheid sturen we ook de folder ‘Dress to Impress’ in de bijlage (3) mee.

Zorg en begeleiding op Revius
Op onze website vindt u een folder over de leerlingbegeleiding op Revius. Voor vragen m.b.t. de zorg betreffende uw kind kunt u terecht bij de mentor, voor algemene vragen over de zorg kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator, dhr. Offermans (WOffermans@wartburg.nl).

Busabonnement Connexxion
In samenwerking met vervoerbedrijf Connexxion bieden wij u weer de mogelijkheid om een abonnement aan te schaffen. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Nieuwe leerling? Voor de eerste schooldag wachtwoord instellen!
Komt uw zoon/dochter na de zomervakantie voor het eerst bij ons op school? Dan is het belangrijk dat hij/zij vóór de eerste schooldag een wachtwoord heeft ingesteld. In de loop van augustus wordt daarom naar elke nieuwe leerling een welkomstmail gestuurd. Daarin staan instructies hoe het wachtwoord moet worden ingesteld. Wilt u erop toezien dat uw zoon/dochter deze instructies uitgevoerd heeft voor de eerste schooldag? Het leerlingnummer en wachtwoord moet goed bewaard worden, zodat deze tijdens de introductie direct gebruikt kunnen worden om in te loggen. Heeft uw kind in de laatste vakantieweek nog geen welkomstmail gehad of lukt het instellen van het wachtwoord niet? Mail dan naar servicedesk@wartburg.nl en vermeld daarbij het leerlingnummer en naam. Het leerlingnummer van uw kind vindt u op de klassenlijst die u toegestuurd heeft gekregen.
Bedankt voor uw medewerking in deze.

Ook als nieuwe ouder/verzorger ontvangt u een welkomstmail van de ICT-afdeling met daarin instructies om uw eigen wachtwoord in te stellen. Met dat wachtwoord heeft u toegang tot informatie over uw kind, zoals cijfers, absentie en huiswerk.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via inforevius@wartburg.nl of 010-2866000.

Alvast een goede vakantie toegewenst,
mede namens het personeel van Revius,
de locatiedirectie