Naar een nieuw schoolplan 

In onze school zijn we bezig met het nadenken over een nieuw schoolplan voor de periode 2020-2025. Dit nieuwe schoolplan dient ervoor om een duidelijke focus te hebben met wat we willen met ons onderwijs. Daarvoor worden op alle niveaus gesprekken gevoerd: in de directie, met onze Wartburgbrede Onderwijscommissie, met de CMR etc.

Op D.V. maandag 28 januari 2019 willen we hierover ook schoolbreed met alle collega’s spreken. Die gesprekken organiseren we in sectieverband. Als College van Bestuur hechten we eraan om hierover ook het gesprek te voeren met leerlingen en ouders. Daarom willen we ook dezelfde gesprekken organiseren met deze twee groepen. Het zou kunnen dat u als ouder een verzoek krijgt om mee te denken. Uw participatie zullen we zeer waarderen!