Nieuw telaat-systeem

Vanaf 9 november geldt op onze school een nieuwe aanpak voor de telaatkomers. Het gaat dan niet over onze leerlingen die door overmacht te laat in de lessen komen. Dat kan een keer gebeuren. Nee, het gaat over onze leerlingen die zich door tal van oorzaken niet houden aan de lestijden. Dat is jammer. Voorheen volgde dan een strafuur op de dag daarna. Nu moeten die leerlingen zich de dag daarna of de daarop volgende dag om 8.00 uur melden ongeacht het lesuur dat ze moeten beginnen. Concreet kan het zijn dat een leerling het derde uur moet beginnen, maar zich om 8.00 uur moet melden. Pijnlijk, maar soms kan het nodig zijn.

Wat beogen we hiermee? We zien graag dat het aantal telaatkomers afneemt en dat onze leerlingen zich bewust zijn van het feit dat te laat komen niet normaal is. Gelukkig neemt in sommige afdelingen het aantal telaatkomers al af. Dat is ook de bedoeling. Hopelijk zet deze trend zich door. Het zou fijn zijn in gezamenlijkheid als ouders en school te werken aan een verantwoorde attitude van de kinderen. Mocht u suggesties hebben, dan houden we (pazevenbergen@wartburg.nl) ons van harte aanbevolen.