Nieuw: Examenvak BSM, een sportieve keuze!

Aankomend schooljaar starten wij op de Guido de Brès met een nieuw examenvak voor de bovenbouw havo: Bewegen, Sport en Maatschappij, oftewel BSM.
De kern van BSM is in het leren bewegen, kiezen, arrangeren en begeleiden in bewegingssituaties, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Kortom, het is een leervak in beweging. Het vak BSM wordt aangeboden als keuzevak in het vrije deel. In het schooljaar 2020-2021 starten wij met één klas havo 4. 

Voor wie is BSM geschikt?
Voor wie niet? Voor BSM hoeft je niet persé een goede sporter te zijn. Je moet het vooral leuk vinden en gemotiveerd zijn! BSM kan een goede voorbereiding zijn voor o.a. SPH, docentopleiding, uniformberoepen, fysiotherapie, bewegingstherapeut, sportmanagement of de ALO.

Verdieping en verbreding
Ten opzichte van het verplichte vak Lichamelijke Opvoeding wordt bij BSM een grotere verdieping en verbreding verwacht. Het programma BSM is vooral praktisch van aard. In beweging en al doende leren leerlingen veel en van elkaar. Verdieping betekent dat onderdelen die ook bij LO worden aangeboden verder verdiept worden. Verbreding bij BSM houdt in dat nieuwe en andere onderdelen (dan bij LO) worden aangeboden. 

Ook theorie
Het examenvak BSM bestaat niet alleen uit praktische vaardigheden en regelvaardigheden. 30% van het eindcijfer wordt bepaald door theorie. De achtergrond van bewegen in relatie tot gezondheid, de samenleving en regelende rollen wordt uitgebreid behandeld. Bij BSM wordt deze theorie vaak direct in de praktijk toegepast. Het examenvak BSM wordt afgesloten in 5 havo met een schoolexamen.