No Apologies project voor tweedeklassers 

In de week van 21 t/m 25 januari 2019 vond de Brèsweek plaats en was het eindelijk zover: het No Apologies project voor de tweedeklassers. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 2 hadden tijdens de ouderavond die eerder georganiseerd werd al een voorproefje gehad. Maar nu waren de leerlingen aan de beurt! Vrijwilligers van de stichting No Apologies gingen veelal in samenwerking met de toegeruste mentoren aan de slag. Twee dagen lang werden de leerlingen op een zeer interactieve manier uitgedaagd om na te denken over hoe zij als christen in het leven staan en wat God hierin van ons vraagt. Vragen als…: Hoe ga ik als tiener om met alles wat op me afkomt? Hoe ga je bijvoorbeeld om met groepsdruk? Hoe ga ik met de (sociale) media om? Welke invloed hebben de media op mijn leven? …werden gesteld en besproken. Maar ook thema’s als risicogedrag, seksualiteit, imago en vriendschappen kwamen aan de orde. Aan de hand van praktische werkvormen en het gesprek met de groep werden de antwoorden vanuit Gods woord (her)ontdekt. Doordat de mentoren hierin meegewerkt hebben, kan er ook gemakkelijker later nog eens over doorgesproken worden. Door dit preventieprogramma hebben we extra aandacht willen schenken aan de ontwikkeling van weerbaarheid van de leerlingen op een Bijbels gefundeerde wijze.