Onderweg naar school

Intussen ligt er al weer een aardige schoolperiode achter ons. De introductiedag/-ochtend lijkt weer lang geleden. De routines zijn al aardig op gang gekomen, zo ook de reis naar school. Zeker nu de herfstperiode weer aanbreekt, willen we dat nogmaals onder de aandacht brengen. 

Aan het begin van het schooljaar is er in de brugklassen aandacht besteed aan verkeerssituaties in de buurt van onze school. Twee gastdocenten kwamen aan de hand van foto’s deze situaties bespreken. Op een interactieve manier werden stellingen behandeld over de gevaren en het eigen verkeersgedrag. Verlichting en smartphonegebruik kwamen ook aan de orde, evenals de mogelijke boetekosten.  

In de andere klassen is het thema door de mentoren behandeld. Zij hebben, evenals de brugklasmentoren, benadrukt dat wij als christenen ons dusdanig behoren te gedragen, dus ook in het verkeer. ‘Laten we de ander niet tot ergernis zijn, jezelf en anderen niet in gevaar brengen en de (verkeers)regels opvolgen, maar bovenal: dat door jouw gedrag Gods Naam niet gelasterd wordt.’  

Zoals gezegd: de herfstperiode is weer aangebroken. Het weer wordt vaak guurder. We krijgen vaker te maken met een laagstaande zon. Bovendien is het straks weer later licht en eerder donker. Dan is zien en gezien worden van groot belang in het verkeer. Daarom vragen we aandacht voor de juiste verlichting. Wilt u de verlichting samen met uw zoon en dochter nog eens nalopen en het verkeersgedrag nog eens bespreken? Ook op school zullen wij er aandacht aan blijven besteden.