Onderwijs na de voorjaarsvakantie

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

Naar aanleiding van het besluit van minister-president Rutte met betrekking tot het deels openen van de scholen in het voortgezet onderwijs per D.V. 1 maart 2021, informeren we u over de wijze waarop we dit vormgeven.

De leerlingen komen zoveel mogelijk naar school. In de praktijk worden de klassen in meerdere groepen verdeeld en volgen de leerlingen een aantal dagen per week fysiek op school les. De overige dagen volgen de leerlingen digitaal de les. Het rooster voor de leerlingen volgt vanuit de betreffende locatie.

We hebben op de locaties diverse maatregelen getroffen om voldoende afstand tot elkaar te bewaren. Ook wijzen we op de mondkapjesplicht. Leerlingen dragen het mondkapje in de school totdat ze achter hun tafel in het lokaal zitten. Daarnaast gaan we er vanuit dat de leerlingen die op school komen, voor zover zij zelf weten, gezond zijn. Het is niet toegestaan om met klachten die verband kunnen houden met het coronavirus naar school te komen. Indien er sprake is van een besmetting dient de leerling direct in isolatie te gaan. Ook is het van belang de hygiënemaatregelen goed in acht te nemen. Uiteraard gelden deze regels ook voor onze docenten.

Alle ouders/verzorgers ontvangen van de desbetreffende locatie een brief met nadere informatie. We hopen en bidden dat met deze nieuwe maatregelen het onderwijsproces weer wat meer terug naar normaal kan gaan. We horen van veel leerlingen dat ze graag weer terugkomen op school. Onderwijs op afstand blijft nu eenmaal gemankeerd. Deze tijd heeft ons in ieder geval nog meer geleerd dat onderwijs echt ontmoeten is. We hopen dat de Heere ons onderwijs mag zegenen. 

Hartelijke groet, 
R. Toes
L.S. van Wezel