Ontwikkelingen tto-bovenbouw

Met ingang van komend schooljaar wordt het lesaanbod voor tto-leerlingen in de bovenbouw uitgebreid. In de bovenbouw van het tto volgen de leerlingen al enkele vakken in Engels, zoals Social Studies en Religious Education, schrijven zij hun profielwerkstuk in het Engels én worden zij gedegen voorbereid op het afleggen van de Cambridge-examens C1 Advanced (CAE) en C2 Proficiency (CPE). Voortaan zullen tto-leerlingen daarnaast ook Global Perspectives and Research volgen. Dit vak van Cambridge Assessment International Education wordt wereldwijd op middelbare scholen aangeboden en biedt toegang tot (top)universiteiten over de hele wereld. Het is geen kennisvak, maar een vak waarin de vaardigheid van zelfstandig onderzoek doen wordt bijgebracht. Daardoor vormt het een uitstekende voorbereiding op een universitaire vervolgstudie. De leerlingen sluiten het vak in klas 5-tto af op het zogeheten AS-level, door middel van een schriftelijk examen, een essay en een teamproject.

Vanaf volgend schooljaar zal bovendien naast de tto-klas nog een tweede klas in 4-vwo en 5-vwo lessen volgen ter voorbereiding op het Cambridge-examen C1 Advanced (CAE). Deze lessen zijn bedoeld voor de leerlingen die in klas 1 tot en met 3 tto hebben gevolgd, maar niet geselecteerd worden voor de tto-klas in de bovenbouw, en voor leerlingen die op de locatie Marnix versterkend talenonderwijs (veto) hebben gevolgd. Beide groepen leerlingen wordt zo de mogelijkheid geboden verder te gaan met het Cambridge-programma en het waardevolle C1 Advanced¬-certificaat te behalen.