Opladen fietsaccu’s

Tot  nu toe was een beperkt aantal overdekte plaatsen beschikbaar voor het stallen van elektrische fietsen met de mogelijkheid daar ook de accu op te laden. Inmiddels wordt een groot aantal accu’s bij de conciërgeloges aangeboden om op te laden. Vanaf het nieuwe schooljaar is bij de rode conciërgeloge een kast met 50 lockers beschikbaar waarin accu’s opgeladen kunnen worden. Daarnaast blijven de huidige 40 overdekte plaatsen beschikbaar.
Wij realiseren ons dat een groter aantal leerlingen dan deze totaal 90 oplaadpunten beschikt over een elektrische fiets. Echter, niet alle accu’s behoeven voor een heen-en-weerrit opgeladen te worden. Wij gaan de acculockers uitgeven in volgorde van afstand woonplaats – school. Daarbij geldt de stelregel op = op. De huidige gebruikers van een overdekte plaats mogen die behouden. Wanneer plaatsen vrijkomen, worden die volgens de omschreven uitgangspunten uitgegeven. Leerlingen aan wie nog geen oplaadpunt kan worden aangeboden, komen op een reservelijst.
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 gaan we voor een standplaats en voor een acculocker een bedrag van € 25,00 per jaar in rekening brengen. Hiervoor ontvangen de ouders een factuur. Voor incidenteel opladen tegen contante betaling van € 0,50 per keer houden we een beperkt aantal lockers vrij. Het is niet meer mogelijk accu’s buiten de beschikbare oplaadpunten op te laden.
U kunt zich voor een overdekte standplaats of gebruik van een acculocker aanmelden door een e-mail te sturen naar onze hoofdconciërge, de heer L.K. Ouwendijk (LKOuwendijk@Wartburg.nl). Vermeldt u daarbij naam en klas van de leerling en de afstand woning – school.
Wanneer uw zoon / dochter m.i.v. het nieuwe schooljaar geen gebruik meer zal maken van een overdekte plaats horen we dat ook graag.