Practicumles bij biologie

Hoe ziet je hart er van binnen uit? Kun je het verschil zien tussen de linker- en de rechterhartkamer? Welke bloedvaten vervoeren het zuurstofrijke bloed eigenlijk? Waar zit de kransslagader? Met deze vragen gingen de leerlingen aan de slag bij het bovenbouw-hartpracticum van Biologie. Er werd getekend, gesneden, en vooral heel goed gekeken. De samenwerking en taakverdeling tussen leerlingen was belangrijk om het practicum binnen de tijd af te krijgen. Een leerzame en boeiende ervaring voor de leerlingen!

In klas 5-havo en 5-vwo hebben de leerlingen bij het vak biologie in groepjes van 2 of 3 personen een varkenshart opengesneden. Na de uitleg, aan de hand van het boek, over hart en bloedsomloop, volgden er twee practica. Eén practicum met bloedplasma en bloedcellen (van een varken of rund), en vervolgens een practicum waarbij een varkenshart bekeken, getekend en opengesneden mocht worden. De leerlingen hebben de rechterboezem, de linkerboezem, de rechterkamer, de linkerkamer, de hartkleppen, de slagaderkleppen, de aorta, de longslagader en de kransslagaders bekeken en getekend. Toch wel even wat anders dan zo’n getekend model uit het boek! Dan blijkt ook dat het niet makkelijk is om die 4 ruimtes in het hart te vinden.