Presentatie NET Foundation

Maandag 30 september is er in een aantal klassen bij de lessen godsdienst een presentatie verzorgd door NET Foundation.

Wereldwijd weten tienduizenden voorgangers en evangelisten zich geroepen om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Meer dan 90% van hen heeft onvoldoende Bijbelse toerusting ontvangen en mist daardoor belangrijke kennis en vaardigheden.
NET Foundation biedt hen deze toerusting aan, zodat zij het Evangelie met hart, hoofd en handen kunnen delen! Collega Tjerk Visser is op parttime basis hieraan verbonden door het meeschrijven van toerustingsmateriaal.

Behalve een tweetal ambassadeurs van NET Foundation, waren er ook twee voorgangers uit Ecuador aanwezig. Zij vertelden aan de leerlingen hun getuigenis, hoe ze tot geloof zijn gekomen in een turbulente jeugd en met toerustingsmateriaal uit Nederland zijn toegerust. Nu mogen zij op hun beurt anderen toerusten als trainers. De leerlingen hebben geboeid geluisterd en kregen zo de kans om te zien hoe God wereldwijd Zijn Koninkrijk bouwt.

Deze voorgangers zijn beiden vroeger technisch geschoold en vonden het enorm boeiend om na afloop een rondleiding te krijgen door de vernieuwde techniek afdeling. Ze waardeerden de openheid en vragen van de jongeren en zeiden na afloop dat ze best nog wel een poosje door hadden willen praten.