Provinciaal Jeugddebat Zuid-Holland

Wat zijn jouw sterke punten? Met een spel om dat uit te vinden begon het programma van het Provinciaal Jeugddebat Zuid-Holland. Al vele jaren doen er leerlingen van onze locatie mee met dit jeugddebat. In alle provincies van Nederland hebben de afgelopen weken de debatten, waarbij diverse scholen van de partij zijn, plaatsgevonden. De animo op de Marnix was deze keer zo groot, dat we een selectie moesten maken, want er mochten per school maar dertig leerlingen deelnemen.

In voorgaande jaren reisden de leerlingen gezamenlijk onder begeleiding met de trein of met de bus naar het Provinciehuis in Den Haag. Zoals zoveel dingen in deze tijd van de coronapandemie niet kunnen gaan zoals anders, kon ook het debat niet in de traditionele vorm gehouden worden. De Nationale Jeugdraad had een online variant bedacht en die uitstekend voorbereid.

Op dinsdag 1 december waren de dertig leerlingen, verdeeld over drie groepen, bijtijds op school present voor een dagje politiek. Dit jaar waren het zeer gemêleerde groepen: leeftijden van twaalf tot en met vijftien jaar, leerlingen van bk, gt, havo en vwo! Zelf had ik het genoegen een groep te mogen begeleiden. Wegens plaatsgebrek had deze groep plaatsgenomen in de personeelskamer, wat de leerlingen natuurlijk geweldig vonden.

Na een voorstelrondje en het ‘kwaliteitenspel’ kreeg elke groep een onderwerp aangereikt, waarover nagedacht moest worden. Er moest ook een voorstel voor Provinciale Staten komen, dat ’s middags tijdens het debat gepresenteerd en verdedigd zou worden. De energietransitie, Europa en de ‘plastic soep’ zijn misschien geen onderwerpen waar de leerlingen dagelijks bij stilstaan. Toch gingen ze gemotiveerd en enthousiast aan de slag. De jongeren werden goed online begeleid door twee procesbegeleiders per groep. Ik heb genoten van de inzet van de leerlingen en van wat ze toch allemaal bleken te weten. Er werd ook goed samengewerkt.

Een beetje zenuwachtig waren ze ’s middags wel toen het ‘echt’ werd! Vooraf waren de deelnemers goed geïnstrueerd over de omgangsvormen. Netjes ‘mevrouw de voorzitter’ zeggen en bedanken dat je het woord gekregen hebt, bijvoorbeeld. Leden van Provinciale Staten zaten klaar om naar de voorstellen te luisteren. Door hen werden daarna ook best kritische vragen gesteld, die door de leerlingen prima van een antwoord werden voorzien! Twee groepen werden aan het eind van het debat zelfs uitgenodigd om hun voorstellen op een later tijdstip nader te komen toelichten.

Met grote spanning werd er gewacht op de mededeling wie er door mochten naar het Nationaal Jeugddebat in het voorjaar, dat hopelijk in Den Haag zal zijn en niet online. Van de Marnix waren er zelfs vijf mensen uitgekozen:

Aliëtte Diepenbroek (2h1)
Robin van der Kolk (2h1)
Jan Chris Zondag (2h1)
Janneke van den Heuvel (3h1)
William Hovestadt (3h1)

Deze leerlingen zullen speciaal voor het Nationaal Jeugddebat nog enkele trainingsdagen krijgen elders in het land (als de coronamaatregelen dat toestaan).

De meeste deelnemers gaven aan dat ze een fantastische dag gehad hadden! Een belangrijk aandeel daaraan hebben de conciërges geleverd die de leerlingen voorzagen van een ‘natje en een droogje’! Vandaag dus geen schoolvakken voor de deelnemers, maar wel ervaring opgedaan met belangrijke thema’s, de politiek en debatteren!

M.A. de Deugd