Provinciaal Jeugddebat

Ook dit jaar deden er weer leerlingen van de Marnix mee aan het Provinciaal Jeugddebat in Den Haag. Op dinsdag 21 november vertrokken zij al vroeg per trein naar Den Haag. In het Provinciehuis werden ze verdeeld in fracties, die zich ieder over een bepaald thema bogen. Samen met leerlingen van andere scholen maakten zij bijvoorbeeld een voorstel om minder vlees te eten, om nijlganzen niet af te schieten maar tegen te houden bij de provinciegrens, om de leerlingen meer vrijheid te geven in het onderwijs en om jongeren meer te betrekken bij de provinciale politiek. Niet alle onderwerpen stonden dicht bij de belevingswereld van de jongeren, maar ze hebben er met elkaar en met de procesbegeleiders een mooi voorstel van gemaakt. Drie Statenleden stelden kritische vragen aan de jongeren, die daar vervolgens beleefd op antwoorden: “Bedankt voor het woord, mevrouw de voorzitter, mijn naam is … en ik wil even reageren op wat meneer Bakx zei.”

Al met al was het een hele ervaring voor de leerlingen. Hun wereld is weer een stukje groter geworden. Ze dachten na over problemen waar ze nog nooit van gehoord hadden, ze hebben kennisgemaakt met een officieel debat en geleerd hoe het er aan toegaat in de politiek.

Voor één van de leerlingen krijgt de dag in Den Haag nog een vervolg. Hij is geselecteerd om mee te doen aan het Nationaal Jeugddebat. Dat zal in april 2018 gehouden worden in het gebouw van de Tweede Kamer.

G. Lobbezoo-van Putten