Realisatie techniekhal / herinrichting techniekgang

Na een grondige voorbereiding zijn in het voorjaar van 2019 de heipalen geboord voor het fundament van onze nieuwe techniekhal. Terwijl de betonmolens op volle kracht draaiden, zaten we opnieuw aan tafel om na te denken over de herinrichting van de bestaande techniekgang. Het doel was een techniekhal waarin we samen met het Hoornbeeck College onderwijs geven.

In opvolging hiervan konden we de techniekgang herinrichten, waarin schilderen en transport ook een plaats hebben gekregen. Voor het eerst heeft het Beroepencollege nu ook een ‘heus’ natuurkunde-practicumlokaal, dat op een Beroepencollege niet mag ontbreken. We hopen met deze nieuwe faciliteiten klaar te staan voor beroepsonderwijs waarbij leerlingen goed voorbereid worden op de toekomst.