Bent u al lid van de Reformatorische Ouder Vereniging?

Ouders en verzorgers spelen ook binnen het onderwijs een belangrijke rol. Onderwijs vraagt om goed contact tussen u als ouders en ons als school. Samen optrekken om onze leerlingen en zo goed mogelijk te ondersteunen in deze belangrijke levensfase is voor hen van grote waarde. Daarnaast hebben ouders ook een belangrijke rol in bijvoorbeeld de medezeggenschapsorganen. Op landelijk niveau is het evenzo van belang dat de stem van ouders in de politiek wordt gehoord. De Reformatorische Ouder Vereniging (ROV) laat de stem van ouders van reformatorische scholen horen binnen de Haagse politiek en ook op andere plaatsen waar onderwijsbeleid wordt ontwikkeld. Daarnaast bieden ze concrete ondersteuning en geven ze advies aan ouders. Recent kregen we in het bestuurdersoverleg van reformatorische scholen een inkijkje in op welke manieren ze de belangen van reformatorische scholen, ouders en leerlingen behartigen. Ik was onder de indruk ervan. We zijn blij met hun goede werk op zoveel terreinen en bevelen de ROV van harte bij u aan. Ze kunnen hun werk alleen goed doen bij voldoende steun en voldoende leden. Bent u al lid? Bekijk hier de folder.

Leendert van Wezel
Lid college van bestuur