Roken gaat in rook op

Een nieuwsbericht van de rijksoverheid d.d. 22 november 2019: “Roken op schoolpleinen vanaf augustus 2020 verboden”. De aanleiding voor dit besluit is dat onderzoek heeft uitgewezen, dat jongeren in de leeftijd dat zij onderwijs volgen op het voortgezet onderwijs, hun eerste ‘rokertje’ opsteken. Met een rookvrij schoolterrein en een rookvrije schoolomgeving wil de overheid het doel behalen om in 2040 een rookvrije generatie te hebben.

In de achterliggende maanden hebben wij leerlingen over ons rookbeleid geïnformeerd, o.a. door middel van een informatieavond, die op 1 oktober 2019 samen met Smokefree werd georganiseerd. Op deze avond kregen leerlingen naast informatie ook hulp aangeboden om te stoppen met roken.

Het huidige beleid van onze school is dat leerlingen alleen nog mogen roken onder de metrobaan op de hoek van de Carnissesingel. Hierdoor worden andere leerlingen niet gehinderd door een gordijn van rook, dit helpt ons om de beeldvorming van onze school te versterken en we stimuleren een gezonde leefstijl van onze leerlingen.

Op deze wijze geven wij invulling aan de opdracht die de overheid ons stelt!