Skills Talents 2019-2020

Podiumplaats voor het Beroepencollege De Swaef!

Evenals vorig jaar heeft profiel Produceren, Installeren & Energie (PIE) meegedaan met de vakwedstrijd van Skills Talents. Er waren zeven teams die aan deze provinciale vakwedstrijd deelnamen. Een team bestaat uit drie leerlingen uit leerjaar 3 of 4 van profiel PIE.

Samen met de docent als begeleider hebben Adriaan, Arnold en Corné zich op 6 februari gemeld bij het praktijkcentrum van opleidingsinstituut InstallatieWerk nabij de Waalhaven in Rotterdam. Na de kennismaking en informatie over het verloop van de wedstrijd, kregen de jongens hun opdracht en werden de begeleiders het pand uitgezet. Geen pottenkijkers gewenst en daarmee dus opperste concentratie op het werk.

De opdracht bestond uit het maken van onderdelen en installaties die de leerlingen de afgelopen tijd in de praktijkuren op school hebben geleerd. Het werk sluit nauw aan op en is vergelijkbaar met het praktijkexamen dat ze binnenkort op school gaan maken.

De jury van vier personen keek of de jongens en meiden de opdracht goed uitvoerden. Maar dat is niet het enige. Ook werd er gelet op de samenwerking, het communiceren, veilig en gestructureerd werken, een planning maken, schema’s tekenen en het schoonhouden van de werkplek.

De leerlingen hebben een elektrische schakeling ontworpen voor het aanlichten van twee posters. Eén vierkante poster werd omlijst met waterleiding. Van zinken strips moest een hoekprofiel worden gemaakt en dit werd als een lijst om de andere poster gemonteerd.

Na het maken van de opdracht mochten de begeleiders weer naar binnen en werd ons een lunch aangeboden. De jury heeft tijdens de lunch al het werk van de teams beoordeeld en na lang beraad was daar eindelijk de uitslag.

Het team van De Swaef is als derde geëindigd!

Na de uitreiking van de certificaten zijn we weer richting school gegaan. We mogen terugzien op een heel leuke en leerzame ervaring en we hopen volgend jaar weer mee te doen!