Ssst ... hier wordt gelezen!

Aan het eind van de morgenpauze haast ik me de trap op naar lokaal 2.10. In de smalle gang drommen zo’n 80 leerlingen samen. Met een nog halfvol kopje koffie in de hand baan ik me voorzichtig een weg door de drom leerlingen. En dan hoor ik: "Mevrouw, kijk eens! Ssst….hij leest." Enkele van mijn vierdeklassers kijken me stralend aan. Ik draai me om en zie hem staan. Een brugger, rug tegen de muur, verdiept in zijn boek. Hij trekt zich niks aan van de herrie om hem heen, geconcentreerd leest hij een vrij dikke pil. Collega De Deugd opent haar lokaal. Met mijn ogen richt ik haar blik op de jongen. Ze glimlacht. Al lezend loopt hij 2.08 binnen, gaat zitten en leest verder. "Vindt u leuk hè, mevrouw?" De vierdeklassers kennen mijn drive. We praten even over de ontspanning die lezen geeft en dat je er vanzelf geconcentreerder door wordt. Een dag later geef ik de eerste so in die klas. Er heerst doodse stilte en je kunt het gekraak van hun hersenen bijna horen. Op de voorste bank schuift Joël zijn antwoorden onder het opgavenblad, staat zachtjes op en loopt naar de boekenkast, pakt een boek en legt het na enige aarzeling terug om vervolgens met een boek (maat L) terug te keren naar zijn plaats. Achterin de klas volgen anderen zijn voorbeeld. Er wordt geen woord gesproken. Ik steek mijn duim op. Goed zo! Zonder dat ik het had aangekondigd, weten deze leerlingen het nog: als je klaar bent met je werk, pak je een boek en ga je lezen. Tien minuten later haal ik de so-blaadjes op. De klas leest rustig verder.

Aan het begin van dit schooljaar startten we in klas 1 met het verplicht meenemen van een leesboek. Nu kan er door brugklassers op elk moment van de dag gelezen worden. Niet alleen in de lokalen waar Nederlands gegeven wordt en kasten vol boeken staan, maar ook in het biologielokaal als de repetitie of de opdracht klaar is. Elke docent die lesgeeft aan een brugklas weet van de afspraak: momentje vrij, boek erbij! Zo vullen we de tijd dat er even gewacht moet worden zinvol in met groots effect. Want lezen wordt leuk als je het vaker doet. Dan leer je het beter en ga je het meer doen. Zo gaan leesplezier en leesvaardigheid hand in hand.
Juist voor leerlingen die thuis niet naar een boek grijpen, is dit de kans om hen in aanraking te brengen met boeken en te laten ontdekken hoe leuk lezen is. Bovendien levert het een heleboel op: het vergroot de woordenschat, waardoor leesteksten beter begrepen worden. Het leert je je beter te concentreren. Het lezen van boeken vergroot je inlevingsvermogen. Je wordt er socialer door.
Is je boek uit? Geen probleem. We hebben een prachtige mediatheek waar de keuze reuze is. Met je pasje kun je per keer een stapel boeken lenen, maar ook voor één boek ben je er van harte welkom.

Donderdag stak een collega zijn hoofd om de hoek van de deur van mijn lokaal: "Joh, ze hebben zo heerlijk zitten lezen na de repetitie. Ze laten elkaar de boeken die ze lezen zien en dan hoor je: Spannend joh, dat boek van meneer Koesveld, moet je ook eens lezen!"
We zijn heel blij met deze ontwikkeling en verwachten dat het een positieve uitwerking op ons onderwijs zal hebben. Goed voor de school, maar vooral goed voor uw kind!

A.J. Vogel-de Pagter