Vanaf volgende week gaan de scholen weer beginnen. Wij hopen dat u en jullie een goede vakantie hebben gehad en voldoende uitgerust zijn om weer aan de slag te gaan. In dit bericht vindt u meer informatie over de start van het schooljaar.

U treft hieronder de datum en tijd aan waarop het schooljaar geopend zal worden en wanneer de leerlingen voor het eerst weer op school verwacht worden:

 1. Opening schooljaar: De opening van de nieuwe cursus zal plaatsvinden op maandag 30 augustus in de Petrakerk van de Gereformeerde Gemeente in Hendrik-Ido-Ambacht (Kerkstraat 10). Deze bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot circa 21.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen zijn alleen de nieuwe (brugklas)leerlingen en hun ouders/verzorgers uitgenodigd om fysiek aanwezig te zijn. Zij kunnen zich hiervoor tot vrijdag 27 augustus om 12.00 uur opgeven en hebben daar een aparte mail over ontvangen.
  Verder is de jaaropening online te volgen via: https://dashboard.dienstmeekijken.nl/gergemhia.
 2. Start schooljaar/introductiedag brugklassen: De introductiedag van de brugklassers zal zijn op dinsdag 31 augustus. Sportkleding is hiervoor noodzakelijk. De aanvangstijd verschilt per niveau (mavo/havo/vwo). De precieze indeling is naar de ouders/verzorgers gemaild. 
 3. Start schooljaar overige klassen: De eerste lesdag van klas 2 t/m 6 zal zijn op woensdag 1 september. Alle leerlingen uit klas 2 t/m 6 worden die dag om 8.30 uur verwacht voor een mentorles. De precieze lesindeling is naar de ouders/verzorgers gemaild. De gewone lessen starten om 10.25 uur met het 3e lesuur van het reguliere lesrooster. Het lokaalrooster voor de mentorles is te vinden op de publicatieborden.
 4. Wat betreft de klasindeling: Bij de start van het nieuwe cursusjaar wordt de definitieve klassenindeling zichtbaar. In één van de eerste schoolweken wordt altijd de mogelijkheid geboden om overplaatsingsverzoeken in te dienen. We hopen op uw begrip daarvoor.
 5. Coronamaatregelen:

Het is fijn dat de leerlingen in het nieuwe schooljaar weer als hele klas naar school mogen. We hebben ook in het nieuwe schooljaar nog wel te maken met een aantal maatregelen:

 • We herinneren de leerlingen aan de mondkapjesplicht. Net als voor de zomervakantie vragen wij de leerlingen en personeelsleden een mondkapje te dragen. De mondkapjes zijn verplicht tijdens verplaatsingen en in de pauzes.
 • Tussen de leerlingen en de docenten blijft de 1,5-meter van kracht.
 • Leerlingen kunnen bij de conciërge zelftesten halen.
 • Bij een besmetting in de klas informeren we de leerlingen uit dezelfde klas en hun ouder(s)/verzorger(s) hierover.