Stichting Materiele Steun

Onlangs heeft u van ons een mail ontvangen voor een gift aan de Stichting Materiële Steun voor het schooljaar 2020/2021. De giften worden aangewend voor identiteitsgebonden zaken, waarvoor door de overheid geen of onvoldoende middelen beschikbaar worden gesteld.

U kunt dan denken aan:

  • een bijdrage in de reiskosten van leerlingen

Onder voorwaarden kunnen financieel minder draagkrachtige ouders/verzorgers een beroep doen op het reisfonds.

  • de cursus godsdienstige en pedagogische vorming voor beginnende docenten

Deze cursus is bedoeld om beginnende docenten nog beter in staat te stellen in te spelen op vragen van jongeren rondom Bijbel en identiteit.

  • de uitreiking van een Bijbel of dagboek aan examenleerlingen
  • het samenstellen van dagopeningen

In het Bijbelrooster staan overdenkingen die dagelijks door docenten in de klas als dagopening worden gebruikt.

Via de mail kunt u (direct) betalen met iDEAL. U kunt ook kiezen voor een handmatige overboeking op bankrekeningnummer NL98 RABO 0381 9027 14 t.n.v. Stichting Materiële Steun Reformatorisch Voortgezet Onderwijs.

Mogen wij ook dit jaar op uw steun rekenen? Meer informatie over deze stichting kunt u vinden op link