Terugblik welkomstgesprekken

Dinsdagavond 15 mei en donderdagavond 17 mei hebben collega’s in tweetallen welkomstgesprekken gevoerd met ouders die voor het eerst een kind op onze school hebben aangemeld. Het kan een aanmelding zijn voor de eerste klas, vanwege een verhuizing voor een volgende klas of voor klas 4-havo / 4-vwo. 

Meneer Ottevanger en mevrouw Haak vormden een duo. Het viel hen op dat de ouders positief zijn over deze gesprekken. Natuurlijk willen ze bevraagd worden waarom ze ooit voor het reformatorisch onderwijs gekozen en waarom dus nu voor onze school en hoe dat staat in de verhouding  tussen identiteit en kwaliteit. Ouders spreken met liefde over hun kind, benoemen wat voor type het is, niet alleen qua leren, maar ook welke kwaliteiten het heeft, waar het gevoelig voor is, waardoor het zich minder gaat welbevinden of minder gaat presteren.

Ouders waarderen de betrokkenheid op hen als ouders en willen graag benaderd worden als de prestaties of de inzet minder zijn dan verwacht en zeker ook als het gedragsmatig niet zo fijn verloopt. Al met al een avond met gesprekken waar we met heel veel plezier op terugkijken. Dit jaar waren er bij de gesprekken van meneer Ottevanger en mevrouw Haak geen kinderen aanwezig, maar bij andere collega’s waren wel kinderen aanwezig. 

Bij dezen een compliment voor het onderwijsondersteunend personeel: wat hadden de secretaresses het weer pico bello geregeld! En dan natuurlijk de conciërge: lokalen ingericht, wachtstoelen erbuiten gezet en gezorgd voor lekkere koffie met een koekje erbij. Met zijn allen zorgden we zo voor een warm welkom voor nieuwe ouders en was het een voorbeeld voor de gastvrijheid van onze Guido.