Tevredenheidsenquêtes 

Bent u tevreden over de school? Voelt uw kind zich veilig op school? Bent u tevreden over de mentor van uw kind? Leert uw kind genoeg over de Bijbel? Deze en nog meer vragen komen aan bod in de ouder tevredenheidsenquête die morgen naar u verstuurd zal worden. 

U ontvangt morgen een email van VO-spiegel met een link naar de enquête. Doordat de email soms wordt gezien als spam willen we u vragen om ook uw spam mailbox in de gaten te houden. De email wordt gestuurd naar het emailadres dat op school bekend is. 

Laat uw mening meetellen op school en vul de enquête zo snel mogelijk in! Het invullen van de enquête kost maar ongeveer 10 minuten. 

De uitslag van de enquête zal vanaf oktober zichtbaar zijn op www.scholenopdekaart.nl. Hier kunt u nog meer informatie vinden over onze school, bijvoorbeeld als het gaat om de examenresultaten of de doorstroomsnelheid. Ook kunt u hier onze school vergelijken met andere scholen. 

De resultaten zullen besproken worden met ouders in de ouderraad, klankbordgroepen en in de LMR. Ook zullen leerlingen en docenten op de hoogte worden gesteld van de resultaten. Op deze manier proberen we het onderwijs, het schoolklimaat en de veiligheid op school waar nodig verder te verbeteren.

Bij deze willen we u alvast hartelijk bedanken voor het invullen.