Themadag ‘genotsmiddelen’ leerjaar 2

D.V. dinsdag 8 mei a.s. is een belangrijke dag voor leerjaar 2! Deze dag staat in het teken van de invloed en de schadelijke effecten van sommige ‘genotsmiddelen’ op de gezondheid van jongeren. We willen met elkaar nadenken over de schadelijke effecten van het gebruik van alcohol, roken en drugs. Uit het resultaat van het CJG-onderzoek op onze school is gebleken dat jongeren (in de thuissituatie) regelmatig gebruik maken van alcohol, dat roken relatief vaak voorkomt en dat er in incidentele gevallen ook sprake is van drugsgebruik.

Op 8 mei hopen we ’s middags en ’s avonds met de jongeren na te denken over het maken van gezonde keuzes, de gevaren van genotsmiddelen, weerbaarheid en wat onze leerlingen van u als ouders nodig hebben.

’s Avonds verwachten we alle ouders van onze leerlingen uit leerjaar 2. U speelt namelijk een belangrijke rol als het gaat om gezonde keuzes die uw puber maakt! Veel ouders denken dat hun invloed op hun onderzoekende puber niet zo groot is, maar niets is minder waar! Uw mening, regels en communicatie ten aanzien van genotsmiddelen doen er toe! Hoe dat zit, vertellen we u graag op deze avond! Aan deze middag en avond werken onder andere stichting Youz, Eleos en Outback Explorers mee. Noteer deze avond dus alvast in uw agenda.