Themadag 5v - Lezing dr. Kunz

Op 9 november jl. woonden zo’n vijftig leerlingen uit 5-vwo de jaarlijkse themadag over Guido de Brès bij. De inleiding op dit thema werd verzorgd door dr. A.J. Kunz. Na een leuke interactieve introductie gaf hij een van de leerlingen, die het beste uit de bus kwam, zijn pas verschenen boekje over de betekenis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Hierna liet hij met voorbeelden zien wie Guido de Brès was, wat het geheim was van zijn leven en welke grote betekenis hij had in zijn tijd. Daarna werd zijn leven als een spiegel voorgehouden. Belijden was voor hem niet goedkoop en het kostte hem zijn leven. De vraag werd gesteld: ‘Wat mag belijden jou kosten?’ Na zijn lezing werd gretig gebruikt gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen.
Na de pauze werd er in de volgende drie workshops drie thema’s rond Guido de Brès besproken: zijn brieven, zijn relatie met prins Willem van Oranje en zijn visie op de herdoop en de kinderdoop. Deze werden verzorgd door respectievelijk de docenten Eckhardt, Slager en De Korte.
Opnieuw zien we terug op een waardevolle studiedag over de persoon wiens naam onze locatie draagt. Zijn vaste overtuiging en christelijke levenswandel zijn een voorbeeld voor ouders, personeel en leerlingen. ‘De voortdurende lezing van de Heilige Schrift had hem tot bekering geleid’ (Crespin).