Themadag seksualiteit - een impressie

Dinsdagmorgen 31 oktober 2017 liep de aula vol met leerlingen van leerjaar 4. De dag werd geopend door met elkaar stil te staan bij de reformatie. De kern van de reformatie en Gods Woord lezen we in 2 Timótheüs 1: 9:

“Die (God) ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen.”

Door Psalm 119: 5 met elkaar te zingen besluiten we de opening. Hiermee slaan we een brug naar het thema van de dag: seksualiteit. Met veel verleidingen en gevaren komen onze jongeren in aanraking. Enerzijds door de mogelijkheden die de smartphone biedt, en anderzijds de beelden die hierdoor ontstaan en wat dit doet in de omgang met elkaar. Tijdens de jaaropening van het cursusjaar 2016-2017 kregen we de onberijmde tekst uit Psalm 119: 9 mee:

“Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord.”

De heer (Kees) van Vianen verzorgt de centrale lezing over het thema seksualiteit. Hij begint met Psalm 139: 13 – 16. Als een borduursel zijn wij geweven. De Heere weet van ons af, al voordat we geboren zijn. Vanuit de zondeval / Genesis 3 trekt hij de lijn naar de schaamte en dat kleding een gave van God is. Dan komen er beelden langs waarmee het gevaar en de invloed van muziek en beeld worden benadrukt. Het is zo gemakkelijk geworden om hiermee in aanraking te komen, en daardoor zo moeilijk om met een zondig hart er weerstand tegen te bieden. We mogen met onze zonde en schuld vragen om de reiniging door het bloed van Christus. Aan de hand van drie prikkelende vragen worden de leerlingen aan het denken gezet.

In de pauze kunnen de leerlingen een glas fris en een gebakje krijgen. Wanneer de pauze voorbij is gaan de leerlingen naar de lokalen waar zij in drie workshoprondes luisteren, denken en actief bezig zijn met diverse aspecten van het thema seksualiteit.

Van de volgende workshops kunnen de leerlingen er drie volgen:

  • Kleding en uitstraling
  • Porno
  • Relaties
  • Homoseksualiteit
  • Verschillen jongens en meiden
  • Zelfbevrediging
  • Media
  • Grenzen aangeven
  • Relatie voor het huwelijk
  • Bijbelstudie

De mentoren zijn met de leerlingen in gesprek gegaan om op de dag terug te blikken. Ook met de vier externe sprekers die een workshop en lezing hebben verzorgd is gesproken over hun ervaringen. Unaniem waren ze er tevreden over hoe de dag is verlopen. Het was intensief, maar waardevol. De leerlingen waren soms heel open. Dat was ook confronterend.

C.J. Hoekman
Adjunct-directeur