Toestemming publicatie foto's en video's

Ongeveer een maand geleden hebben wij u door middel van een nieuwsbrief gevraagd al dan niet toestemming te geven voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. De mogelijkheid voor het aangeven van uw keuze kan door het invullen van een formulier dat na het inloggen op ouderweb automatisch in beeld komt. Veel ouder(s)/verzorger(s) hebben hier al gebruik van gemaakt. Graag willen wij de ouder(s)/verzorger(s) die dit nog niet hebben gedaan, herinneren aan het invullen van de keuze en vragen dit zo spoedig mogelijk te doen via ouderweb.

Als u geen keuze doorgeeft, zijn wij wettelijk verplicht om ervan uit te gaan dat we geen foto’s of video’s mogen maken, waarop uw kind zichtbaar is. Dit beperkt onze mogelijkheden om u via beeldmateriaal op de hoogte te houden over de activiteiten op school. Daarom een dringend verzoek om uw keuze zo spoedig mogelijk door te geven.