Typevaardigheid van leerlingen

Wij willen vanuit school stimuleren dat leerlingen hun typevaardigheid beheersen. Er wordt thuis en op school veel gewerkt op de computer. Werkstukken moeten digitaal worden ingeleverd en toetsen worden digitaal afgenomen. Nog veel leerlingen beheersen een basisvaardigheid als typen niet voldoende als ze instromen op het voortgezet onderwijs. Voor al onze leerlingen is het van groot belang dat ze snel en efficiënt kunnen typen op een computer of laptop. Deze vaardigheid kan het beste structureel aangeleerd worden via een typecursus.

Als school geven wij niet zelf de lessen. Wij bieden -indien nodig- wel computerwerkplekken. We benadrukken het belang van deze vaardigheid en vragen u -als uw kind hierover nog niet beschikt- hem of haar hiervoor spoedig een training te laten volgen. Lesprogramma’s kunnen zelfstandig op internet worden gevolgd. Een didactisch verantwoorde typecursus is bijvoorbeeld www.type-ocean.nl.