Uit de LocatieMedezeggenschapsraad (LMR)

Aan het begin van het nieuwe cursusjaar hebben wij, als LocatieMedezeggenschapsRaad (LMR) van de Marnix, onze eerste vergadering weer gehad. Deze keer niet face to face, maar via Teams, wat voor nood best goed werkt, hoewel het onze voorkeur toch wel heeft om elkaar weer echt te kunnen ontmoeten.

Wie zijn wij?
De LMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van docenten, ouders en leerlingen en is op deze manier betrokken bij de besluitvorming binnen de Marnix. 
De LMR van de Marnix bestaat uit vier docenten, twee ouders en twee leerlingen. Dit schooljaar zijn we gestart met één nieuwe docent en één nieuwe leerling. Wie dit zijn, vindt u terug in de schoolgids.

Wat doen wij?
Als LMR vergaderen we een aantal keer per jaar. We bespreken met de directeur, de heer H. den Hollander, de gang van zaken op onze school, denken mee over de inhoud van het onderwijs, de kwaliteit, maar ook over praktische zaken, zoals wat nu heel actueel is: het coronabeleid. We bekijken en bespreken het protocol en bevragen elkaar op hoe dit in de praktijk werkt en welke verbeterpunten er mogelijk zijn.

Over sommige onderwerpen geven we een advies, zoals vorig jaar met de sollicitatieprocedure van de twee nieuwe adjunct-directeuren of over de besteding van middelen. Voor sommige onderwerpen is er instemming van de LMR nodig. Voorbeelden hiervan zijn het schoolplan, de schoolgids, schooltijden of zoals afgelopen mei/juni het coronaprotocol.

Verder kan de LMR elk onderwerp dat de school aangaat ter sprake brengen en daarover voorstellen doen. Dus mocht u als ouder nu een onderwerp hebben dat u graag ter sprake zou willen brengen, mail dan gerust naar lmr.marnix@wartburg.nl


M. den Uijl-van Turenhout
ouderlid