Uitwisseling met Het Lyceum

Woensdag 20 november hebben 22 leerlingen van de Guido de Brès deelgenomen aan een uitwisselingsprogramma met Het Lyceum. De meeste leerlingen kwamen uit vwo 6, maar ook een aantal leerlingen uit vwo 5 is aangehaakt. Het Lyceum is een havo-vwo school in het centrum van Rotterdam, met als specialiteit dat alle leerlingen een richting kiezen: kunst, technologie of ondernemen. Speciaal is ook dat alle leerlingen het vak filosofie volgen, dat, vanuit de richting die zij gekozen hebben, alle andere vakken doortrekt. Twee enthousiaste docenten van deze school, Mathilde Davelaar en Martijn Balm, waren namens deze school de gastvrouw en -heer, samen met de hele 6 vwo-populatie van het Lyceum - in totaal 29 leerlingen.

Het doel van deze uitwisseling was om de leerlingen met elkaar in gesprek te brengen. Dat is heel goed gelukt! Na twee mini-colleges over het christelijke en het seculiere mensbeeld, gingen de leerlingen van beide scholen in kleine groepjes intensief met elkaar in gesprek met als leidraad: ‘hoe ziet volgens jullie de ideale maatschappij eruit?’. Dat zorgde ervoor dat meteen grote ethische dilemma’s op tafel lagen: hoe ga je om met abortus, euthanasie en seksuele diversiteit? Diepgaande gesprekken in een fijne, ontspannen sfeer. De gezamenlijke pizzamaaltijd was een prachtige afsluiting. Een ontmoeting die uitnodigt voor een vervolg!