Vacature bestuur Stichting Materiële Steun

We zijn als Wartburg College zeer dankbaar voor het bestaan van de Stichting Materiële Steun. Deze stichting maakt onze school toegankelijk voor leerlingen voor wie de school anders (financieel) onbereikbaar zou zijn door een bijdrage te leveren in de kosten van busvervoer. Daarnaast draagt de stichting actief bij aan de identiteit van ons onderwijs door de cursus Godsdienstig Pedagogische Vorming te bekostigen voor beginnende docenten. Eveneens draagt de stichting bij aan de kosten van het halen van een eerste onderwijsbevoegdheid. Stuk voor stuk voor ons onderwijs belangrijke zaken!

Graag doen we een oproep aan u. Er zijn vacatures in het bestuur van de stichting. Het tijdsbeslag valt mee: twee maal per jaar een vergadering en tussendoor nog wat losse activiteiten, afhankelijk van de taakverdeling binnen het bestuur. Wie wil hier tijd voor vrijmaken en zo een bijdrage leveren aan onze school?

Graag aanmelden bij info@wartburg.nl