Stichting materiële steun 

Dankzij onze Steunstichting is onze school ook bereikbaar voor leerlingen die wat verder weg wonen en voor wiens ouders de reiskosten een belangrijke drempel zijn. We krijgen signalen dat deze vergoedingsregeling niet altijd goed bekend is, waardoor ouders soms voor hun gevoel noodgedwongen een andere school moeten kiezen voor hun kind. Misschien spreekt u ouders die nog voor de schoolkeuze van hun kind staan voor wie deze regeling van belang kan zijn. Wilt u hen er dan op attenderen? Bij voorbaat hartelijk dank!