Vervanging lessen

Door ziekte van collega’s kan het gebeuren dat lessen geen doorgang vinden. Dat is heel vervelend. In de eerste plaats voor de collega, maar in de tweede plaats ook voor de leerlingen. Natuurlijk wordt er bij het maken van toetsen rekening gehouden met de weggevallen lessen. De stof moet wel goed en grondig zijn behandeld. Binnen het Wartburg College zijn wel afspraken gemaakt over het tijdstip wanneer collega’s vervangen gaan worden. Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde is dat na twee weken. Voor de andere vakken geldt dat na zes weken de lessen vervangen gaan worden. Het lijkt ons goed om u hiervan op de hoogte stellen.

drs. P.A. Zevenbergen,
directeur