Volwassen EHBO-diploma!                                                  


 

 

 

Overeenkomst:

Sinds januari 2019 heeft het Wartburg College een overeenkomst gesloten met het Oranje Kruis. Het Oranje Kruis acht kwaliteitsborging van de opleiding en examinering van groot belang. Het Wartburg College wordt als deskundig, door de overheid erkend, opleidingsinstituut in staat geacht zelfstandig examens af te nemen voor het diploma Eerste Hulp.

De docenten van Zorg & Welzijn zijn allemaal opgeleid en worden jaarlijks geschoold en zijn uiteraard zelf in het bezit van een geldig EHBO-diploma.

Volwassen EHBO diploma!

EHBO-situaties herkennen en handelen, wonden verbinden, reanimeren met AED…. leerlingen van
leerjaar 4 Zorg & Welzijn hebben tijdens dit schooljaar veel geleerd en geoefend tijdens de lessen EHBO. Ze oefenden met een LOTUS slachtoffer, waardoor ze beter situaties leerden herkennen.

Als docenten zijn we heel erg dankbaar en blij, maar ook wel een beetje trots, dat meer dan 90 procent van de leerlingen een volwassen EHBO-diploma heeft behaald.

Het overtrof in ieder geval de stoutste verwachtingen van dhr. A.J. Wattel, beleidsmedewerker veiligheid van het Wartburg College en examinator Oranje Kruis. Een externe examinator vertelde dat ze het niveau op onze vmbo-school heel hoog vond. Dit geeft ons als docenten een stimulans om verder te gaan op de ingeslagen weg met het keuzevak ‘Werken aan veiligheid en EHBO’.

De leerlingen krijgen hun EHBO-diploma uitgereikt tijdens de diplomeringsavond. Als ze de herhalingscursus ieder jaar volgen, blijft dit EHBO-diploma hun hele leven geldig!