Vooraankondiging internationale stage leerjaar 4 cursusjaar 2022-2023

In het kader van internationalisering en burgerschap ontwikkelt Beroepencollege De Swaef voor meerdere leerjaren een programma, waarmee onze leerlingen kennismaken met andere culturen, talen en gewoonten. In dit kader hebben we in de achterliggende jaren met leerjaar 2 een reis naar Londen gemaakt. Nu hebben we concrete plannen voor een internationale stage in leerjaar 4. De huidige leerlingen van leerjaar 3 willen we betrekken bij een project in Malawi, waarvoor we actie gaan voeren. Het plan is om dan volgend cursusjaar met een groep leerlingen dit project te bezoeken en daar invulling aan te geven tijdens de stage van leerjaar 4.

Na de herfstvakantie zal er aan alle leerlingen die nu in leerjaar 3 zitten tijdens een presentatie uitgebreide informatie over dit project en de stage worden gegeven. De informatie zal daarna ook beschikbaar komen voor ouder(s)/verzorger(s). Hierna kunnen leerlingen die interesse hebben een motivatiebrief schrijven en volgt er een selectieprocedure door middel van een gespreksronde.

De leerlingen die uiteindelijk uitgekozen worden voor deze stage in Malawi zullen samen met de begeleidende docenten het project dit schooljaar verder vormgeven en aan fondsenwerving doen om dit te kunnen realiseren.

We werken in dit project intensief samen met de stichting Cypressa uit Dordrecht (www.cypressa.nl) en – via hen – met de lokale stichting RDP in Malawi (www.ruraldp.org). Deze twee stichtingen werken al heel wat jaren samen in het realiseren van concrete projecten ten behoeve van de armste mensen in het noorden van Malawi. Hierbij valt te denken aan het realiseren van schoon drinkwater in afgelegen dorpjes, sanitaire voorzieningen bij scholen en het aanplanten van bomen.

Voor onze leerlingen een mooie kans om een stage-ervaring in Afrika op te doen! We houden u op de hoogte wanneer we het project daadwerkelijk gaan starten.