Wartburgleerlingen winnen jongerendebat Dordtse Synode

Het Reformatie instituut Dordrecht nam het initiatief om in het herdenkingsjaar vierhonderd jaar Dordtse Synode een jongerendebat te organiseren. Het debat vond plaats in de Grote Kerk van Dordrecht op de historische datum van 6 mei 2019 en stond onder leiding van journalist Riekelt Pasterkamp. Aan het debat namen de Dordtse scholen het Stedelijk Dalton Lyceum, het Insula College, het Wartburg College en het Johan de Witt Gymnasium deel. Omdat de Marnix geen bovenbouw-leerlingen heeft, werden zij bijgestaan door leerlingen van de Guido de Brès. De leerlingen van de Marnix hadden zich voorbereid onder de bezielende leiding van hun docent mevrouw M.A. de Deugd. 

Uitgangspunt voor het debat vormde een lesbrief over de Dordtse Synode met daarbij een aantal prikkelende stellingen als: ‘Mensen bepalen hun eigen toekomst’ en ‘Kerk en staat moeten gescheiden zijn’. Doordat de leerlingen van allerlei scholen kwamen, kwam het tot een pittig debat met grote tegenstellingen. Een leerlinge van het Stedelijk Dalton Lyceum gooide de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat niet God Degene is die voor ons bepaalt hoe we ons leven leiden, maar dat we dat zelf in de hand hebben. Hierop volgde natuurlijk direct een reactie van het team van het Wartburg College ‘Als God zou bestaan, zou Hij dát dan ook niet bepalen’. 

Na het debat werd door de jury bekend gemaakt dat de verschillen tussen de vier verschillende scholen niet zo heel groot waren, maar dat het team van het Wartburg College het debat had gewonnen. Len-Marie Boele, Cariël Diepenbroek en Elise Priester kregen door de juryvoorzitter Bart Jan Spruyt een prachtige beker overhandigd.