Werkweek Israël

 
Afgelopen jaar gingen we als school alweer voor de vierde keer op werkweek naar Israël. Altijd weer een hele ervaring voor leerlingen en docenten. Ook dit jaar bereisden we het Heilige Land van noord naar zuid. Het was deze keer dubbel bijzonder, omdat onze reis viel in de week van het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest (‘Soekot’ in het Hebreeuws) is een oogstfeest en een herdenkingsfeest waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten veertig jaar lang in de Sinaï-woestijn onder de bescherming van God rondtrokken waarbij ze verbleven in tenten of hutten.
 
Door heel Israël heen zagen we zelfgebouwde loofhutten staan. Met name in de orthodox Joodse wijk Mea Shearim in Jeruzalem was dat een indrukwekkend gezicht. Maar ook rond de Klaagmuur vonden veel ceremoniën plaats die direct te maken hadden met dit feest. De HEERE gebiedt meerdere keren om vrolijk te zijn tijdens dit feest (Leviticus 23:40) en dat was zichtbaar en merkbaar!
 
 
Tijdens de Israël-werkweek bezochten we nadrukkelijk de plaatsen die in de Bijbel van betekenis zijn. Met name de plaatsen waar de Heere Jezus woonde, werkte en preekte, maken op de leerlingen altijd indruk. Daarnaast gaven we ook dit jaar aandacht aan de jonge geschiedenis van het land en de oorlogen die sinds de oprichting van de staat Israël gevoerd zijn. In dat kader brachten we een bezoek aan Tel Saki, dat pal aan de Syrische grens ligt. Dit verdedigingsfort was in de Yom Kippur oorlog van 1973 van cruciale betekenis, omdat met een klein aantal Joodse strijders een overmacht aan Syrisch materieel en manschappen werd tegengehouden.
 
Verder hadden we tijdens de werkweek verschillende ontmoetingen. Onze groep was te gast bij ds. M.L. Dekker in Nazareth. Ook hadden we waardevolle ontmoetingen met Albert Groothedde, die voor het CIS in Israël zit en met Yoel Russu, de directeur van de Makor Hativaschool, waarvoor de leerlingen een sponsoractie hadden gedaan. Het was een volle, maar opnieuw zeer waardevolle week die onze leerlingen levenslange herinneringen en lessen heeft gegeven.