Wij doen mee aan Vakkanjers!

Vakkanjers is een educatief programma waarin leerlingen van het vmbo en mbo een tastbare oplossing bedenken voor een technisch vraagstuk. Dat doen ze aan de hand van een realistische opdracht voor een landelijke en échte opdrachtgever. Dit schooljaar is dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Leerlingen mogen hun kijk op vrijheid verbeelden naar een monument van NU. Een moNument dat vrijheid een compleet nieuwe dimensie geeft.
Jongens en meiden ontwikkelen naast technisch vakmanschap ook vaardigheden als: initiatief nemen, probleem oplossen, teamwork en klantcontact. Vaardigheden die onmisbaar zijn in de razendsnel veranderende techniekwereld en tegelijk optimale voorbereiding op een mooie loopbaan!
De leerlingen gaan onderzoeken, ontwerpen, produceren en presenteren en ontdekken door middel van dit project of techniek iets voor ze is. Tijdens het project geeft een jury tips om het idee te verbeteren. Een foute uitwerking bestaat niet: het gaat om het idee en de creativiteit. Meer informatie is te vinden op www.vakkanjers.nl.
Nadat afgelopen week de kick-off voor klas 3vmbo-bk in Apeldoorn plaatsvond, gaan de leerlingen deze week aan de slag met het eerste ontwerp. Begin 2019 zal de schoolfinale plaatsvinden. Ouders en belangstellenden worden te zijner tijd hartelijk uitgenodigd voor de presentatie van het eindproduct en de prijsuitreiking voor de winnaar.