Wijziging data werkweek 3-mavo en 4-havo

Onlangs hebben we nformatie verstuurd over de activiteitenweek van 14 t/m 18 oktober. In deze brief stond ook vermeld dat de werkweek voor 3-mavo, 4-havo en 5-vwo zou plaatsvinden in de week van 20 t/m 24 april 2020 D.V.

 

Door onjuiste inlichtingen over de prijzen van de accommodaties voor de groepen 3-mavo en 4-havo in de betreffende week zijn wij genoodzaakt de werkweek te verschuiven, omdat wij anders de werkweek niet kunnen realiseren binnen het aan u bekend gemaakte bedrag. Ook de werkweek van 5-vwo wordt hiermee verplaatst.

 

Dit betekent concreet dat de werkweek nu zal plaatsvinden van D.V. 30 maart t/m 3 april. Klas 5-vwo komt op zaterdag 4 april terug. Deze wijziging heeft ook consequenties voor de toetsweek die zou plaatsvinden van 1 t/m 7 april en voor de stagedagen van 4-havo en de stageweek van 3-mavo.

 

Hier treft u een overzicht aan van de maanden in de jaarplanning waarin wijzigingen zijn aangebracht.