Zelftesten in het onderwijs

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen vanaf half april gebruikmaken van zelftesten. Met een zelftest kan onderwijspersoneel zichzelf thuis preventief testen en kunnen leerlingen op school risicogericht testen (bedoeld voor categorie 3 ‘overige contacten’). Het gebruik van de zelftest komt naast (en dus niet in plaats van) alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Een zelftest is niet geschikt voor mensen met klachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus of die als nauw contact naar voren komen uit bron- en contactonderzoek. Zij moeten direct in thuisquarantaine gaan en zich laten testen bij de GGD. 

Als Wartburg College hebben we, evenals het Driestar College, besloten om voor leerlingen geen zelftesten in te zetten voor risicogericht testen op school. Wij hechten aan de basisregels (handen wassen, afstand houden, gebruik van mondkapjes en in quarantaine en laten testen door de GGD bij klachten of aanmerking als nauw contact). Het vraagt veel van onze aandacht en focus om deze basisregels op te volgen. De zelftesten voor leerlingen (op school, onder begeleiding, met toestemming van ouders) vragen veel extra werk, zonder dat de toegevoegde waarde direct duidelijk is.

We doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid en medewerking om de basisregels op te volgen en bij gezondheidsklachten en aanmerking als nauw contact in het bron- en contactonderzoek gebruik te maken van de professionele coronatesten van de GGD.