Uniek boek over de geschiedenis Guido de Brès en Wartburg College

Onze school heeft een rijke historie. Dit schooljaar mogen we gedenken dat onze locatie Guido de Brès 50 jaar geleden is gesticht en dat het Wartburg College 25 jaar geleden is ontstaan.

Oud docent Bart Jan Spruyt heeft in de afgelopen jaren geschreven aan een uniek jubileumboek met bijzondere achtergronden, inkijkjes, anekdotes en schitterende foto’s.

Een prachtig boek dat voor oud-leerlingen en oud-docenten van de Guido de Brès en van het Wartburg College veel mooie herinneringen en soms ook verrassende inzichten op zal leveren.

Daarom stellen we u graag in de gelegenheid dit boek via de school aan te schaffen.
U kunt het boek bestellen door € 34,95 over te maken naar NL65 RABO 0362 1843 72 t.n.v. ‘Stichting Scholengemeenschap De Wartburg’ te Rotterdam onder vermelding van: jubileumboek en naam en adresgegevens. Na ontvangst van het bedrag wordt het boek aan u verzonden.