Algemeen

Welkom

Fijn dat u deze pagina bezoekt. U vindt hier in een notendop wie we zijn, wat we doen voor, wie etc. 
Mogelijk vindt u niet wat u zoekt, aarzel niet om contact op te nemen via de hieronder genoemde contactmogelijkheden.

Wie zijn we?

We zijn een klein team van onderwijsprofessionals die werken op de Burcht. Dit is een kleine zelfstandige locatie van het Wartburg College. Ons team bestaat uit docenten, onderwijsassistenten, intern begeleiders, een schoolpsycholoog en een leidinggevende.

Welk onderwijs verzorgen we?

We verzorgen onderwijs voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo, de havo en het vwo. De praktijklessen voor het vmbo en de gymlessen worden verzorgd door het Beroepen College/de Swaef. We werken met kleine groepen en vaste docenten die worden ondersteund door onderwijs- assistenten.  

Voor wie doen we dat?

Voor leerlingen behorend bij de reformatorische achterban, die niet, nog niet of even niet kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs op andere Wartburg locaties. De Commissie Toewijzing Ondersteuning van het Wartburg College neemt hier per leerling besluit over. 

Hoelang kunnen leerlingen bij ons blijven?

Als leerlingen klaar zijn voor integratie in het reguliere onderwijs gaan we daarmee aan de slag. Leerlingen van vmbo basis, kader, gemengd en gemengd + blijven uiterlijk tot en met het tweede leerjaar, in het tweede jaar oefenen we de overstap. Leerlingen van mavo, havo en vwo blijven uiterlijk tot en met het derde jaar, in het derde jaar oefenen we de overstap. Daarna volgt in veel gevallen integratie in het regulier onderwijs met ondersteuning vanuit de instroomgroepen. 

Met wie werken we samen?

Onderwijs geven aan onze doelgroep kunnen we niet alleen. Voor de doorstroom werken we intensief samen met de andere locaties van het Wartburg College. Rond de individuele leerling werken we samen met (pleeg)ouders, hulpverlening, en andere externe betrokkenen. Intern wordt het proces gevolgd door de intern begeleider en indien nodig door de schoolpsycholoog.

Wat doen we niet?

We bieden geen individueel onderwijs, leerlingen op onze school moeten in een kleine groep kunnen functioneren. We zijn niet ingesteld op leerlingen met een zware lichamelijke ondersteuningsbehoefte en op leerlingen met een verstandelijke beperking.  

Wat als het niet lukt?

Soms moeten we vaststellen dat de Burcht niet kan bieden wat een leerling nodig heeft. Dan zoeken we samen met ouders en andere betrokkenen naar een oplossing. 

Hoe kunt u met onze school in contact komen?

Als u contact wil met de Burcht kunt u ons bellen (010) 4933520 of mailen deburcht@wartburg.nl 
In veel gevallen maken we dan een (bel)afspraak om zo echt de tijd te nemen voor het contact.