Open middag

Op D.V. woensdag 17 februari 2021 houden we een aangepaste Open Middag. We bieden een live programma van een uur aan voor kleine groepjes leerlingen en ouders. Per leerling mag max. één van de ouders/verzorgers meekomen. Aanmelden moet via hdenouden@wartburg.nl uiterlijk vrijdag 12 februari as. Na 12 februari ontvangt u z.s.m. de uitnodiging met het definitieve tijdstip waarop we u verwachten. Als er door de huidige omstandigheden wijzigingen zijn, dan melden we dat via deze website.