Visie op veiligheid

Veiligheid is een cruciale basisvoorwaarde voor iedereen die betrokken is bij onze school. Zonder veiligheid, geen ontwikkeling. We werken preventief en actief aan:

  1. Een positief onderwijs- en werkklimaat voor alle betrokkenen
  2. Veilige gebouwen en een inspirerende inrichting
  3. Ondersteuning van (kwetsbare) leerlingen en medewerkers

Lees hier de volledige visie op veiligheid.

Privacy

Wij bieden onze leerlingen en medewerkers een veilige leeromgeving en werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de school is daarvoor een randvoorwaarde.

Het privacyreglement dat is opgesteld en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt, voldoet aan de eisen van de AVG. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Bekijk hier het volledig Privacyreglement.

Vertrouwenspersonen

Op iedere locatie hebben wij vertrouwenspersonen in functie voor een zorgvuldige en deskundige behandeling van klachten, wanneer u hiervoor niet terecht kunt bij de mentor. Per locatie betreft dit een man en een vrouw. Op de pagina leerlingbegeleiding kunt u meer lezen over deze vertrouwenspersonen.

Anti-pestcoördinatoren

Wij hebben veel zorg en aandacht voor gepeste leerlingen. Op iedere locatie zijn anti-pestcoördinatoren aanwezig, bij wie leerlingen terecht kunnen. In de schoolgids > locatie > leerlingbegeleiding kunt u meer informatie over vinden over de anti-pestcoördinatoren.

Schoolregels

Op iedere school worden schoolregels gehanteerd. Deze zijn opgenomen in de schoolgids van iedere locatie.

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut van het Wartburg College zijn regels vastgelegd over toelating, privacybescherming, goede gang van zaken, schade, kwaliteit van het onderwijs, geschillen, etc.

Klik hier voor het leerlingenstatuut.